BloggProffs

Och Han kan inte räkna

Med minnesmärken och onödvändiga textilier

har vi skapat oss en skiva civilisation

där skogen slutar och stenöknen tar vid

Ett enda självrättfärdigande måste;

syns man inte finns man inte

faller på landskapets behov av att existera

         

Inte så värst svårt att acceptera

att man både lättare och förmodligare

kunde varit en klippa

Nu får man nöjas

med de årtionden det tar

att finna sin inre autist

                

Autenticitet, relevans, gudomlighet

                     

Räknat på ett lätträknat antal fingrar

sätt att säga Ja eller Nej

utan att missförstå själva frågan

De som kräver mer

är i grunden felställda

urfolk drunknande i ordströmmen

             

Diskalkyli, distans, fullkomlighet

                 

När jag var nära dig igår

var jag ingenstans alls

Bäst så.

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu